Avtobuslar

SAZ LE 60

Shahar (pastga egiluvchi) avtobus

SAZ HC 40

Shahar avtobus